Det bedste...

.. Ved GF1 er at du får lov til at prøve dig selv af og finde ud af hvor dine interesser ligger!

Forløbet byder på tværfaglige projekter, der kombinerer fagene og går på tværs af flere områder. På den måde kan du bedst vælge den uddannelse, du vil fortsætte på.

Der står praktisk arbejde på menuen med viden om bl.a. landbrug, miljø og samfund.
Du vil få indsigt i uddannelsesforløb, husdyr, jordbrug og dine egne stærke og svage sider. 

Undervisningen

Undervisningen er opbygget omkring praktiske projekter, hvor de fag, som indgår på Grundforløb 1, vil blive inddraget. Du vil i praktiske projekter også lære om erhvervets særlige forhold samt lære om landbrugets metoder og sprog gennem praktiske øvelser i værksted og marken.

Ud over erhvervsfagene skal alle elever gennemføre grundfaget Dansk på niveau E, hvis man er gået ud af 9. klasse eller niveau C, hvis man er gået ud af 10. klasse.

Det praktiske

Adgangskrav:

Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøve i 9. eller 10. klasse for at kunne starte på Grundforløb 1.

Efter Grundforløb 1 er der direkte adgang til Grundforløb 2, når du har gennemført erhvervsfagene og dansk på Grundforløb 1. 

 

Elevøkonomi:

For elever under 18 år betales kostskoleopholdet af Undervisningsministeriet.
For elever over 18 år er der mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

 

Tilmelding:

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

Vil du vide mere?

Så hent den lokale uddannelsesplan

Eller kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejleder Poul Thomsen på tlf. 40173510