Grundforløb 1

Grundforløb 1 fagretning Landbrug - få dit valg af uddannelse bekræftet på første del af landbrugets grunduddannelse.

 

Forløbet byder på tværfaglige projekter, der kombinerer fagene og går på tværs af flere områder. På den måde kan du bedst vælge den uddannelse, du vil fortsætte på.

Der står praktisk arbejde på menuen med viden om bl.a. landbrug, miljø og samfund.

Du vil få indsigt i uddannelsesforløb, husdyr, jordbrug og dine egne stærke og svage sider

Undervisningen er opbygget omkring praktiske projekter, hvor de fag, som indgår på Grundforløb 1, vil blive inddraget. Du vil i praktiske projekter også lære om erhvervets særlige forhold samt lære om landbrugets metoder og sprog gennem praktiske øvelser i værksted og marken.

Ud over erhvervsfagene skal alle elever gennemføre grundfaget Dansk på niveau E, hvis man er gået ud af 9. klasse eller niveau C, hvis man er gået ud af 10. klasse.

 

Grundforløb 1 fagretning Fødevarer - retter sig mod uddannelser som kok, bager, konditor, ernæringsassistent, gastronom, tjener og slagter.

Vores café - bliv sikker på din vej.

Du vil i 3 forskellige projektforløb arbejde med at opbygge cafeer med forskellige temaer. Du får mulighed for at opbygge din helt egen café og afprøve driften af denne i praksis.

Der arbejdes på at du tilegner dig kompetencer indenfor cafedrift - både omkring sammensætning af menuen og servering af denne.

Der er mulighed for minimum 2 ugers erhvervspraktik efter eget valg.

Efter grundforløb 1 på Grindsted Landbrugsskole, er du forhåbentlig afklaret, og kan fortsætte på Grundforløb 2 på din foretrukne erhvervsuddannelse.

 

Skolestart:

Grundforløb 1 starter i begyndelsen af august.

 

Varighed:

Grundforløb 1 varer 20 uger.

 

Adgangskrav:

Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøve i 9. eller 10. klasse for at kunne starte på Grundforløb 1.

Efter Grundforløb 1 er der direkte adgang til Grundforløb 2, når du har gennemført erhvervsfagene og dansk på Grundforløb 1. 

 

Elevøkonomi:

For elever under 18 år betales kostskoleopholdet af Undervisningsministeriet.
For elever over 18 år er der mulighed for at søge om Statens Uddannelsesstøtte (SU).

 

Tilmelding:

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

Vil du vide mere?

Så hent den lokale uddannelsesplan