DSF4923 Kopi

Få den støtte du har brug for

På Grindsted Landbrugsskole er det muligt at få Specialpædagogisk støtte (SPS), hvis man som elev har en funktionsnedsættelse eller andre vanskeligheder, eksempelvis: 

  • Ordblindhed
  • Psykiske vanskeligheder
  • Døvhed eller hørehæmmelse
  • Blindhed eller svagtseende
  • Bevægelseshæmmelse
DSF4541 Kopi

Støtte og vejledning

På Grindsted Landbrugsskole hjælper vi gerne med at afklare hvilke behov den enkelte elev har og hvilken form for støtte, der kan søges. Det er vigtigt for os som landbrugsskole, at vore elever får den støtte og vejledning de har behov for, så de kan udvikle sig og bestå deres uddannelse med, et for dem, tilfredsstillende resultat.

På Grindsted Landbrugsskole erfarer vi at mange unge mennesker, der fx er ordblinde, ofte føler sig udfordret i at tage en uddannelse, men vi mener at man sagtens kan gennemføre en uddannelse og få det job i landbruget de ønsker, hvis viljen er til det. Vi arbejder dagligt på at kombinere teori med praksis, så vores elever kan se en sammenhæng med det de lærer i klasseværelset og når de går ude i marken.

Læs mere om Specialpædagogisk støtte, se her: Specialpædagogisk støtte

Har du flere spørgsmål, kontakt SPS-vejleder Anne Olesen.

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejlederne 

Poul Thomsen på tlf. 40173510

Anne Olesen på tlf. 61711326