DSF4401 Kopi

For dig som er gymnasieelev

Formålet er at udbrede gymnasieunges kendskab til mulighederne for at tage en erhvervsuddannelse efter endt studentereksamen, og give interesserede gymnasieelever mulighed for at afprøve en erhvervsuddannelse i løbet af deres afsluttende år i gymnasiet.

Information om EUD praktik

Tilmelding - TILMELDING TIL LEDIGE PLADSER ER ÅBEN

Tilmeld dig en ledig plads på Studievalg.dk/eudpraktik og vælg Grindsted Landbrugsskole.

Praktikken forgår i uge 43 2023

EUD Praktik Program Grindsted Landbrugsskole – 1

Program for EUD praktik

Du har som sabbatist eller gymnasieelev mulighed for at opleve Landbrugsuddannelsen og dens praktiske tilgang. I de tre dage på Grindsted Landbrugsskole, vil du komme vidt omkring landbrugsfaglige emner med fokus på "hands-on" læring.

Undervisning veksler mellem klasseundervisning, gruppearbejde, praktiske øvelser samt kreative og fysiske udfoldelser. Hvoraf der vil være øget fokus på den praktiske del. Du vil komme ud på et/flere landbrug, hvor du får mulighed for at få ”hands-on” læring.

Du kommer til at deltage i fællesspisning og sociale aktiviteter, og du vil blive knyttet til en landbrugselev på din egen alder, som du kan spørge undervejs.

Opholdet er gratis, og du slipper for mors madpakke, da du bor og spiser på skolen sammen med skolens øvrige elever.

Vi forventer du medbringer praktisk tøj og sko samt skiftesko.

IMG 07242

Hvorfor EUD praktik?

EUD praktik er din mulighed for at udforske, afprøve og opdage, hvordan det er at tage en erhvervsuddannelse.

UDFORSK

Hvad er EUD praktik?

  • Et nyt tilbud i 2-3 dage i uge 43 – samme uge som Studiepraktik.
  • Mulighed for at afprøve en specifik erhvervsuddannelse.
  • Et vigtigt element i at give unge de bedste forudsætninger for deres uddannelsesvalg.

AFPRØV

Hvorfor er det vigtigt?

  • Understøtter elevernes uddannelses- og karrierekompetencer, når de skal træffe valg.
  • Kobler elevernes viden til praksisfaglighed og konkrete færdigheder.
  • Udfordrer det ofte stereotype billede mange har af erhvervsuddannelserne.

OPDAG

Hvad får eleverne ud af det?

  • Praksis- og virkelighedsnære erfaringer med en faglært uddannelse.
  • Oplever hvordan de lærer, mens de bruger fag og viden i et andet ogmere praktisk læringsmiljø.
  • Indblik i de mange forskellige arbejdsopgaver og jobmuligheder denkonkrete uddannelse åbner op for.