Hovedforløb 1

 

Målet med Hovedforløb 1 er at du får udvidet din grundlæggende viden omkring fodring og pasning af husdyr, samt dyrkning af landbrugsafgrøder. 

Udover det faglige arbejder vi også med de sociale kompetencer gennem et aktivt kostskole og studiemiljø.

DSF4587 Kopi

Adgangskrav

Du skal have bestået Grundforløb 2 og have minimum 12 måneders praktik, samt have en godkendt uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Hovedforløb 1 varer 16 uger.
Kurset starter i September og slutter i december

Undervisningsemner

På Hovedforløb 1 vil du bla få undervisning i fag indenfor dyr, planter mark maskine og teknik, og mulighed for fordybelse inden for specialerne; Kvæg, Svin, Planter og Teknik.

Der er desuden mulighed for at tage planteværn, således at man får sprøjtecertifikatet (delprøve 1+4).

Du vil både opleve en spændende og udfordrende undervisning og som en naturlig del af dette vil du også arbejde med  en del projekter.

Du vil komme ud og se den virkelige verden på, bedriftsbesøg og virksomheder, der samarbejder med landbruget.

Studietur

På hovedforløb 1 får du mulighed for at kommer med på en studietur til udlandet.

Turen ligger placeret i begyndelsen af forløbet, og du får derfor rig mulighed for at lære dine klassekammerater godt at kende, samt få en masse spændende oplevelser.

Turen har tidligere gået til Polen,  Rumænien, Ukraine mm. Nærmere info for din kommende studietur, vil du få på infomødet forud for skolestart.

Skolen samarbejder med professionelle arrangører, der sørger for et landbrugsfagligt indhold og en masse oplevelser til bagagen.

Tilmelding

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

IMG 0606

Hovedforløb 2

Grindsted landbrugsskole er det sikre valg, når uddannelsen til faglært landmand skal færdiggøres.

Målet med Hovedforløb 2 er at uddanne fagligt dygtige og socialt kompetente faglærte landmænd til gavn for erhvervet.

Hovedforløb 2 varer 20 uger. Kurset starter i januar og afsluttes i juni.

Adgangskrav

Du skal have bestået Hovedforløb 1, og have minimum samlet 25 måneders praktik, samt have en godkendt uddannelsesaftale med en arbejdsgiver.

Undervisningsemner

Du vil både skulle arbejde med Grundfag såsom samfundsfag og Iværksætteri og Innovation, og også Områdefagene Internationalisering (Engelsk), Bæredygtighed og Økonomi 

på forløbet er der også bundne specialefag hvor du skal have valgt en linje: Planter, Kvæg eller Svin. Herudover vil du også kunne arbejde med Interessefag: Dyrehold A Finansiering, Plantedyrkning Planteværn, Teknik B, Økologi, Natur og vildtpleje samt Idræt og sundhed.

I den spændende og udfordrende undervisning indgår der projekter, bedriftsbesøg og opgaver, hvor der er mulighed for at arbejde på et højt fagligt niveau.

Grindsted Landbrugsskole plejer talenterne, så de får optimale muligheder for at opnå mere viden.

Studietur

På 2 hovedforløb er studieturen en del af undervisningen.
Studieturene bidrager til en masse spændende landbrugsfaglige oplevelser, samt mødet med fremmede kulturer og natur.

Skolen samarbejder med professionelle, der sørger for et program der giver plads til både faglighed og oplevelser! Studieturene har tidligere gået til Sydafrika, Tanzania, USA mm.

Du får oplyst hvor din studietur går til, ved infomødet forud for skolestart.

Tilmelding

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

Rectangle 782

Specialer 

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejlederne 

Poul Thomsen på tlf. 40173510

Anne Olesen på tlf. 61711326