Grundforløb 1

 

Er for dig der enten kommer direkte fra 9. eller 10 klasse eller er gået ud af 9. eller 10. klasse for højst ét år siden.

IMG 7617

Det bedste ved GF1 er at du får lov til at prøve dig selv af og finde ud af hvor dine interesser ligger!

Vi arbejder med tværfaglige projekter, der kombinerer fagene og går på tværs af flere områder. På den måde kan du bedst vælge den uddannelse, du vil fortsætte på.

Der står praktisk arbejde på menuen med viden om bl.a. landbrug, miljø og samfund.

Du vil arbejde med både husdyr, maskiner, planter og jord og få afprøvet dine egne stærke og svage sider. Vi arbejder i klasseværelset, i værkstedet, maskinhallen og ude i marken  - der hvor det giver mening og vi kan prøve tingene af.
Du vil også komme i praktik hos praktik landmænd i området.

Ud over erhvervsfagene skal alle elever gennemføre grundfaget Dansk på niveau E, hvis man er gået ud af 9. klasse eller niveau C, hvis man er gået ud af 10. klasse.

DSF4923 Kopi

Adgangskrav

Du skal have mindst 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøve i 9. eller 10. klasse for at kunne starte på Grundforløb 1.

Efter Grundforløb 1 er der direkte adgang til Grundforløb 2, når du har gennemført erhvervsfagene og dansk på Grundforløb 1.

Tilmelding

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

DSF4596 Kopi

Grundforløb 2 

Elever som har en uddannelsesaftale, elever som har gennemført Grundforløb 1 og elever som ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, kan starte direkte på Grundforløb 2. Start din rigtige landmandsuddannelse på Grindsted Landbrugsskole med GF2. Du kan starte i august eller i januar. GF2 varer 20 uger.

Screenshot 10

Adgangskrav

Du kan starte på Grundforløb 2 hvis:

  • Du har en uddannelsesaftale
  • Du har gennemført grundforløb 1 (GF1) 
  • Du IKKE kommer direkte fra 9. eller 10.klasse. 
  • Hvis du ikke har en uddannelsesaftale, skal du have et gennemsnit på 02 i fagene dansk og matematik ved afgangsprøven i 9. eller 10. klasse.

Undervisningen

På GF2 kommer du til at lærer om arbejdet med maskiner, i marken, med dyr - du kommer også i staldpraktik hos landmænd i området. Derudover kommer du til at arbejde med reparationer i tilknytning til landbruget. 

Du skal erhverve følgende certifikater: 

  • Brandbekæmpelse
  • §17 - sikkerhedskursus
  • Førstehjælpskursus
  • Malkebevis
  • Traktor kørekort
  • Medicin kursus

Tværfaglig opgave: 
Du har efter 20 uger fået en masse faglig viden - denne bruger du til at lave en tværfaglig opgave om en ejendom.
Du skal op til en mundtlig praktisk prøve, som afslutning på forløbet.
Nu har du afsluttet grundforløbet, er du klar til praktikken hos en godkendt landmand.

Tilmelding

Tilmeld dig online på www.Optagelse.dk

Vores vejledere hjælper dig gerne med tilmelding eller andre spørgsmål.

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejlederne 

Poul Thomsen på tlf. 40173510

Anne Olesen på tlf. 61711326