DSF4953 Kopi

Uddannelsesaftaler

Når du indgår en uddannelsesaftale med en elev, skal der udformes en uddannelsesaftale. 

Pr. 1.6 2023 skal alle uddannelsesaftaler laves elektronisk via. laerepladsen.dk. For mere information se her.

Derudover sender skolen en uddannelsesplan for den enkelte elev. Uddannelsesplanen giver et overblik over elevens skole- og praktikperioder samt elevens indplacering på lønskalaen.

Efter endt praktikperiode udfyldes der en praktikerklæring for eleven. Denne skal afleveres til skolen, som dokumentation for praktikperioden.

Studievejleder

Kontakt skolens studievejledere, hvis du har spørgsmål om uddannelsesaftaler og øvrige forhold ved det at have elever.

  • Poul Thomsen på tlf. 40173510
  • Anne Olesen på tlf. 61711326

Uddannelsesterminer

Herunder kan du se de aktuelle skoleterminer med start- og slut dato:

Forår 2023

Grundforløb 2   09.01.2023 – 16.06.2023
Grundforløb 2 EUX   11.01.2023 – 20.06.2023
Hovedforløb 2   02.01.2023 – 09.06.2023
Hovedforløb 2 EUX   02.01.2023 – 27.06.2023

Efterår 2023

Grundforløb 1   03.08.2023 – 20.12.2023
Grundforløb 2   03.08.2023 – 20.12.2023
Grundforløb 1 EUX   03.08.2023 – 09.01.2024
Hovedforløb 1   04.09.2023 – 22.12.2023
Hovedforløb 1 EUX   07.08.2023– 20.06.2024
Produktionsleder   28.08.2023 – 25.01.2024

 

Indgang til landmandsuddannelsen fra 9. eller 10. klasse 

IMG 7571

Praktikpladsgodkendelse

For at have en elev ansat skal du være godkendt som praktikvært. Det bliver du ved at henvende dig på Fællesudvalget for Jordbrugsuddannelserne. Find Praktikpladsgodkendelse og følg vejledningen der. Du udfylder ansøgningsskemaet online fra Judd.dk.

Hvis du er i tvivl om, hvordan det går med din godkendelse, kan du logge dig på  www.virk.dk

Grindsted Landbrugsskole vil gerne have et godt samarbejde med vore elevers praktikværter. Derfor gennemfører vi blandt andet praktikpladsbesøg. Her får vi en snak med eleven og dig om praktikforløbet og hvordan det går. 

Hvis der opstår problemer i praktikken, er du velkommen til at rette henvendelse til skolen for en snak og eventuelt et besøg.

IMG 9945

Praktikerklæring og Deltagerbetaling

Praktikerklæringer

Ved afslutningen af en praktikperiode skal arbejdsgiver udarbejde en praktikerklæring for eleven. Denne erklæring er en dokumentation og en vurdering af faglighed og elevens kompetenceudvikling i praktikperioden.

Praktikerklæringerne Kan hentes her.

Den udfyldte praktikerklæring sendes til skolen.

Deltagerbetaling

Generelt

Når man starter på skolen som elev, betaler man et depositum på 2.000 kr.

På alle forløb er der egenbetaling på skolematerialer og ekskursioner. Udgiften er forskellig på de enkelte forløb.

På hovedforløb 1 og 2 er eleverne på nogle spændende udlandsture. Disse ture planlægges fra gang til gang, og er med egenbetaling. Turene er som udgangspunkt frivillige, men eleverne opfordres kraftigt til at deltage på disse ture, da de omfatter en del af undervisningen.

Ønsker man ikke at deltage i en studietur, vil der være almindelig undervisning på skolen med mødepligt.

 

Elever på Grundforløb

For elever under 18 år, og som ikke har en uddannelsesaftale, er kost og logi i forbindelse med skoleophold gratis. Er man over 18 år, og går på grundforløb uden en uddannelsesaftale, kan man søge SU, og kost og logi koster 550 kr. pr. uge.

Har man en uddannelsesaftale, er egenbetalingen for kost og logi 550 kr. pr. uge. Dette gælder dog ikke for elever, som har en transporttid på mere end 5 kvarter med offentlig transport mellem skole og hjem. Disse elever får deres kost og logiophold i forbindelse med skoleophold betalt af AUB.

 

Elever på hovedforløb

Egenbetalingen for kost og logi er 550 kr. pr. uge. Dette gælder dog ikke for elever, som har en transporttid på mere end 5 kvarter med offentlig transport mellem skole og hjem. Disse elever får deres kost og logiophold i forbindelse med skoleophold betalt af AUB.

 

Elever på Produktionslederuddanelsen

Egenbetaling for kost og logi er 650 kr. pr. uge.

 

Ønsker du at bo hjemme?

Det er selvfølgelig frivilligt om du vil bo på skolens skolehjem under dit skoleophold. Vælger du at bo hjemme, er der forskellige muligheder med hensyn til kosten.

Du kan vælge at have madpakke med 😊

Men vi opfordrer til, at du vælger at spise sammen med dine kammerater i skolens spisesal. Her kan du for 225 kr. pr. uge spise alle de måltider der bliver serveret fra mandag til fredag. For 150 kr. om ugen kan du mandag til fredag deltage i formiddagskaffen, frokosten (hvor der serveres varmt mad) samt eftermiddagskaffen.

 

IMG 7614

Løn og Regler

Elevens lønperioder findes i elevens uddannelsesplan, som vi sender ud sammen med den godkendte uddannelsesaftale. Heri står også elevens lønperiode noteret. På Fællesudvalget for Jordbrugsuddannelserne kan du se de mere konkrete lønniveauer for elever i landbruget.

Screenshot 10

 

Regler om betaling af kost og logi under skoleophold

For elever med en uddannelsesaftale, betaler AUB for kost og logi under skoleophold, hvis følgende er opfyldt:

  • Transporttiden mellem elevens sædvanlige bopæl og nærmest egnede skole er mere end 5 kvarter med offentlig transport.
  • Kost- og logiopholdet er aftalt mellem arbejdsgiver og elev, og der ikke er valgt skole nærmest elevens hjem.

Elever som ikke opfylder ovennævnte krav, og som ønsker at bo på skolehjem, vil modtage regninger på kost og logi i deres e-Boks. Prisen for kost og logi er 550 kr. pr. uge.

Vil du vide mere?

Kontakt skolens kontor på tlf. 75320722

Eller studievejlederne 

Poul Thomsen på tlf. 40173510

Anne Olesen på tlf. 61711326