EU Projekt

Her investerer EU´s Socialfond

Projektnavn:

Digitalisering i Faget - udvikling af et digitalt mindset i erhvervsuddannelserne.

Beskrivelse:

Projektet udvikler et digitalt mindset blandt elever på erhvervsuddannelserne, så de matcher de krav, der stilles på nutidens og fremtidens arbejdsmarked. Projektet øger dermed erhvervsuddannelsernes prestige og medvirker til at øge antallet af elever på EUD.

EU-medfinansieringen (beløb):

7.399.780

 

EU´s Socialfond og danske partnere investerer hvert år i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.

Partnerskabets investeringer sker med afsæt i regionernes styrkepositioner og i iværksætteri, jobskabelse, social inklusion og uddannelse.