Skolekredsen for Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen

Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen (Tronsø Efterskole og Fri Fagskole) har en fælles skolekreds.

Medlemmerne af skolekredsen bakker os op i vores daglige arbejde og giver os input fra ”det virkelige liv”. Derfor vil vi gerne have en stor og aktiv skolekreds.

Historisk: Skolekredsen for Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen blev stiftet 1. februar 1947. Medlemmerne af skolekredsen bestod oprindelig af folk, der økonomisk havde bidraget til skolens opførelse. Siden har alle med interesse for skolen kunnet blive medlemmer.

Hvad kan skolekredsen tilbyde dig?

 • Du får stemmeret ved deltagelse på Grindsted Landbrugsskoles årsmøde og TronsøSkolens generalforsamling, der afholdes hvert år i marts med tilhørende bespisning.
 • Du er desuden valgbar til skolernes bestyrelser, hvor du har stemmeret.
 • Du vil modtage nyhedsbreve henover året med informationer om, hvad der sker af stort og småt.
 • Invitationer til udvalgte arrangementer og foredrag.
 • Al information kommer på mail.

Hvordan bliver man medlem af skolekredsen?

 1. Betaling af årligt kontingent på 80 kr. (herefter opkræves efter årsmøde og generalforsamling)
 2. Og indsend følgende oplysninger til grindls@grindls.dk eller mail@tronsoeskolen.dk:
 • Navn
 • Adresse
 • Tlf. nr.
 • E-mail
 • Evt. tilknytning til skolen (tidl. elev, forælder, praktikvært, bestyrelse eller andet)

Du er medlem, når du har indbetalt 80 kr til Den jyske Sparekasse på konto nr: 8220 4322015262 eller via MobilePay til 61424 (husk at skrive dit navn i tekstfeltet) og dit medlemskab er godkendt af bestyrelsen.

Følg skolerne og dagligdagen på deres hjemmesider og på Facebook.

Vi håber at se dig som medlem.

 

Forstander for Landbrugsskolen Lene S. Jacobsen          Forstander for TronsøSkolen Toni Hessner