Skolens tilgængelighed for handicappede

Grindsted Landbrugsskoles bygningsmasse består af bygninger i et eller to plan, og det kan derfor volde gangbesværede lidt problemer at komme rundt i hele bygningskomplekset.
Skolen er dog udstyret med elevator, og elevatoren er forbeholdt gangbesværede samt til brug ved godstransport.

Har skolen elever med handicap laves der i hvert enkelt tilfælde individuelle aftaler samt hjælpeforanstaltninger med henblik på, at gøre dagligdagen for den handicappede så nem som mulig.