Skolens rygepolitik

Beskytte alle der ikke selv ryger, så de ikke bliver passive rygere.
Medvirke til at fremme sundheden ved at opfordre alle til ikke at ryge
Undgå forurening med røg og skodder.

Der må ikke ryges indendørs. Rygere henvises til rygeskuret bag hallen, hvor der er opstillet askebægre og hvor det ikke kan genere andre.

Se hvor du må ryge i flexslideren ovenfor.