Skolens regnskab

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen offentliggør årligt regnskaberne for alle de ca. 1.200 tilskudsberettigede uddannelsesinstitutioner på Ministeriets område. Portalen er et dynamisk redskab, hvor du som bruger kan søge og få vist regnskaberne i tidsserier, bl.a. med henblik på at sammenligne eller analysere regnskabsdata.

Årsregnskaberne modtages digitalt i styrelsen efter gældende regler. Efter en datavalidering offentliggøres regnskaberne pr. institutionsområde i løbet af juli og august måned.

Du finder Grindsted Landbrugsskoles regnskab for de seneste 3 år på http://regnskabsportal.uvm.dk/