Skolens alkoholpolitik

 • Alkohol må kun forefindes og nydes i skolens Cafe, skolens øvrige område er til daglig alkoholfrit - dog er der en særlig aftale for skolens ældste elever.
 • Alle Grindsted Landbrugsskoles elever må komme i skolens Cafe. Torsdag aften udskænkes der alkohol i Cafeen, og ugens øvrige dage er Cafeen alkoholfri.
 • Alle elever over 18 år fra Grindsted landbrugsskole må drikke alkohol i Cafeen.
 • Alkoholen er under 5.0 % og serveres i krus.
 • Cafeen passes som udgangspunkt af skolens ældste elever.
 • Læreren er tilstede i Cafeen og husene torsdag aften i forbindelse med udskænkning af alkohol.
 • Vagtlæreren holder løbende tilsyn og sørger for at der undervejs ryddes op i cafeen.
 • Cafeen er åben efter aftale, men som regel fra kl. 20.30 til kl. 23.00 torsdag aften, og sidste udskænkning er kl. 22.30.
 • Kl. 8 er eleven undervisningsparat.
 • Forstander eller inspektør går jævnligt rundt i klasserne fredag morgen mellem 8.00 og 8.30.
 • Den enkelte lærer sørger for fraværsregistrering af elever, og hvis man som lærer oplever at en elev er beruset i undervisningstiden, tages eleven med til kontoret til forstander eller inspektør i første pause kl. 8.45. Her puster eleven i alkometer. Er promillen over 0,5 sendes eleven væk fra undervisningen. Arbejdsgiveren gives besked om årsag til elevens fravær af forstander. Berusede elever kan opholde sig på værelset og deltage i måltider, men har ikke adgang til skolen i øvrigt.
 • Som ansat har man pligt til at være opmærksom på at ovenstående bliver overholdt.
 • Skolens Produktionslederelever må indtage alkohol (under 5%) i deres eget rum i skolens kælder, og kun på følgende tidspunkter: Mandag – Tirsdag - Onsdag fra kl. 16 til kl. 22 (Torsdag er der lukket, og alkohol indtages i Cafeen).