Skolekredsen

 

Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen (Tronsø Efterskole og Fri Fagskole) har en fælles skolekreds.

Medlemmerne af skolekredsen bakker os op i vores daglige arbejde og giver os input fra ”det virkelige liv”. Derfor vil vi gerne have en stor og aktiv skolekreds.

Mange medlemmer ser en egen interesse i at støtte skolen, og dermed for eksempel være med til at sikre grundlaget for fortsat at kunne få medhjælpere i landbruget eller andre erhverv som knytter sig til de to skoler. 

Andre ønsker måske at arbejde for, at skolen fortsat er et sted som kan give gode rammer omkring for de unges udvikling i den periode i deres liv, hvor der sker mest.

Historisk: Skolekredsen for Grindsted Landbrugsskole og TronsøSkolen blev stiftet 1. februar 1947, og den har i dag ca. 271 medlemmer. Medlemmerne af skolekredsen bestod oprindelig af folk, der økonomisk havde bidraget til skolens opførelse. Siden har alle med interesse for skolen kunnet blive medlemmer.

HVAD KAN SKOLEKREDSEN TILBYDE DIG?

Betaling af et årligt kontingent på kr. 80. 

Dette giver dig stemmeret ved deltagelse i Landbrugsskolens Årsmøde og TronsøSkolens Generalforsamling, der afholdes hvert år i marts.  

Du er desuden valgbar til skolernes bestyrelser, hvor du udover at have stemmeret og valgbarhed vil modtage  informationer om skolen på mail.

 

HVORDAN BLIVER MAN MEDLEM AF SKOLEKREDSEN?

Kontakt skolens kontor eller indsend følgende oplysninger til grindls@grindls.dk eller mail@tronsoeskolen.dk:

 

• Navn
• Adresse
• Tlf. nr.
• Mailadresse
• Evt. Tilknytning til skolen (tidligere elev, forælder til elev, praktikvært, skolelandmand eller andet)

 

Du er medlem, når du har indbetalt 80 kr til Den jyske Sparekasse på konto nr: 8220 4322015262 eller via MobilePay til 61424 (husk at skrive dit navn og ordet "skolekreds2 i tekstfeltet).

Vælg venligst ”Overførsel med lang besked” og indsæt ovenstående oplysninger, hvis du betaler via netbank.

Du kan se skolernes vedtægter mv. på skolernes hjemmesider. Her kan du også følge med i skolens dagligdag.

 

Følg skolen og dagligdagen på hjemmesiden og på Facebook.

 

Forstander for Landbrugsskolen Lene S. Jacobsen          Forstander for TronsøSkolen Toni Hessner