Handlingsplan for øget gennemførelse

Procedure for elever der ikke er færdige ved et moduls afslutning. (GF, 1HF.)

Det klarlægges for eleven hvilke kompetencemål han/hun mangler at opnå.

1. Der aftales en plan for færdiggørelse f.eks:
      a. En tidsplan med mødedatoer og tidspunkter hvor overhøring skal finde sted
      b. Det aftales hvordan kontakten imellem elev og underviser skal holdes. (telefon, mail, brev).
      c. Der aftales alternativ kontrol af at de nødvendige kompetencer er opnået.
2. Hvis eleven ikke overholder aftalerne, ringes de op og der indgås en ny aftale.    
3. Hvis den nye aftale ikke overholdes, betragtes eleven som ophørt i uddannelsen og dette meddeles skriftligt til denne.    
4. Hvis Eleven har SPS-udstyr skal eleven tilbagelevere dette.    

Læs skolens Handlingsplan for øget gennemførelse 2019 her.


Loven om gennemsigtighed og åbenhed skal forbedre borgernes muligheder for at sammenligne skoler, uddannelser og uddannelsesinstitutioner.
For at kunne foretage et kvalificeret valg af uddannelsesinstitution, skal den enkelte borger kunne sammenligne de aktiviteter og mål, skolerne og uddannelsesinstitutionerne arbejder med, og de resultater, der opnås.
Institutionerne er ikke selv umiddelbart i stand til at tilvejebringe alle disse oplysninger, idet de blandt andet vedrører elever/studerendes færden, efter at de har forladt institutionen. Undervisningsministeriet stiller derfor oplysninger til rådighed for offentligheden og uddannelsesinstitutionerne om:

  • Elevers og studerendes fuldførelsestid
  • Fuldførelsesfrekvens frafald
  • Overgangsfrekvens til anden uddannelse
  • Overgangsfrekvens til beskæftigelse.


Alle de nævnte oplysninger er ikke relevante for alle typer af uddannelsesinstitutioner.

Klik her for at kunne læse "Overgang til uddannelse 6 mdr. efter fuldført erhvervsfagligt grundforløb fordelt på til-uddannelser"
Klik her for at kunne læse "fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på erhvervsfaglige uddannelser"