Elevråd

Formålet med skolens elevråd er at forbedre elevtrivslen, og at sikre kommunikation mellem elever og skole. Formålet er desuden at komme med forslag til, og forestå aktiviteter der er aktuelle for skolens elever. Dette sker i samarbejde med skolens personale. Herudover er det en træning i de demokratiske processer og frivilligt arbejde.

Elevrådet vælges for et halvt år af gangen.
Elevråd vælges blandt eleverne med en elev pr klasse. Elevrådet er overordnet andre udvalg der nedsættes af elevrådet. Elevrådet vælger blandt sine medlemmer en formand, der er med til at tegne elevrådet udadtil og som styrer elevrådsmøderne. Elevrådsmøderne afholdes en gang ugentligt. Blandt elevrådet vælges 2 personer til skolens bestyrelse. En elev over 18 med stemmeret og en uden stemmeret. Elevråd nedsætter selv underudvalg, hvor der kan deltage personer uden for elevrådet.