Eksamensregler

Grundforløbsprøven udarbejdes i henhold til gældend bekendtgørelse § 22 (se mere her) og endvidere i samarbejde med de øvrige jordbrugs og landbrugsskoler i Danmark som udbyder landbrugsuddannelsen- se mere her

Det etablerede samarbejde beror på f.eks. temamøder hvor landets skoler mødes og afstemmer forhold som: mål og krav, eksaminationsgrundlag, bedømmelsesgrundlag, bedømmelseskriterier og sparring vedr. prøveafholdelse (se referat af møde den 07.01.2016 på Bygholm Landbrugsskole her).

Endvidere etableres der workshop på årsmødet for jordbrugets uddannelser hvor inspiration og erfaringsudveksling gøres mulig for de på skolerne involverede parter.


Klik her og læs skolens eksamensreglement.

Klik her og læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside om prøver og eksamen i de erhvervsrettede uddannelser.