Antimobbestrategi på Grindsted Landbrugsskole

Som elev på Grindsted Landbrugsskole er man forpligtiget til at bidrage til et positivt fællesskab, hvor der skal være plads til forskelligheder.

Derfor skal elever på Grindsted Landbrugsskole behandle andre elever samt skolens personale med respekt og tolerance.

 

Formål

En forudsætning for et godt læringsmiljø er, at den enkelte elev føler sig tryg og oplever skolen som et rart sted at være. Formålet med denne antimobbestrategi er at sikre, at alle elever og personale kender skolens værdier og følger dem. Alle har et ansvar for at forebygge samt stoppe mobning.

Grindsted Landbrugsskole tolererer ikke mobning i nogen form. Dette gælder både i skoletiden og fritiden.

 

Handleplan

Hvis elever eller personale oplever mobning, er de forpligtiget til at handle:

• Episoden anmeldes til klasselærer og skolens forstander

• Klasselærer og skolens forstander udarbejder en handleplan for den berørte elev.

 

Konsekvenser ved mobning

I alle tilfælde vurderes og håndteres sagerne individuelt. Dette gælder også konsekvenserne for dem, der udøver mobning.

Konsekvenser for dem der udøver mobning kan være:

• Skriftlig advarsel

• Dagskole (eleven må kun opholde sig på skolen i undervisningstiden)

• Bortvisning.

 

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) definerer mobning således:

• Mobning i skolen udspringer af utrygge kulturer i klasser eller på de forskellige årgange.

• Mobning kan ses som udstødelsesdynamikker mellem mennesker i sociale sammenhænge, som børn og unge ikke har mulighed for at trække sig fra. Mobbeprocesser markerer et fællesskab, hvor nogle anerkendes som værdige medlemmer, mens andre ikke anerkendes, og derfor udstødes som uværdige medlemmer af fællesskabet. Dermed defineres fællesskabet af, hvem der ikke er med.

• Mobning handler om mere end blot et offer og en mobber. Det handler også om tilskuere og medløbere, som mere eller mindre bevidst accepterer udstødelsen eller nedværdigelsen af et eller flere af gruppens medlemmer.

• Mobning er et gruppefænomen, og bekæmpelse af mobning i skolen handler i høj grad om at ændre kollektive dynamikker i klasser eller på årgange. Mobning handler altså ikke om svage elever, men om elever, som bliver gjort svage i et fællesskab.

 

Grindsted 15. november 2019