Nyt fra den øde Grindsted Landbrugsskole

created by Lene Søholt Jacobsen |

 

Opdatering den 23. marts

Nyt fra den øde Grindsted landbrugsskole.

Hvis man går rundt på gangene på Grindsted landbrugsskole, ville man tro at tiden stod helt stille. Elever og medarbejdere blev sendt hjem i forrige uge, og vi har iværksat et nødvendigt beredskab for at kunne opretholde den mest nødvendige drift på skolen. Vi har et lille flok rumænske elever, der bor på skolen og er på kost, og en stald med ca 30 heste, der også dagligt tilses.

Klasselokaler, gange og opholdsstuer ligger nu forladte hen, og det kunne se ud som om vi som skole er lukket helt ned – dette er dog ikke tilfældet.

Vi er kommet rigtig godt i gang med den fjern-/nødundervisning, som skolen skal tilbyde alle elever og studerende i hjemsendelsesperioden.

Der udvises stor seriøsitet og kreativitet hos lærerne for at give eleverne så god undervisning som muligt – på afstand – hvilket betyder, at vi har taget flere midler i brug som bl.a. undervisningsvideoer og virtuelle klasserum. Vi oplever at eleverne – ligesom os – savner fællesskabet og sparringen i vores dagligdag. Så her fra er der stor ros til arbejdsiveren på begge sider.

Som landbrugselev er man tæt knyttet til landbrugserhvervet, hvor mange arbejdsgivere lige nu også står i en vanskelig situation, fordi faste medarbejdere af den ene eller anden grund ikke længere kan møde på arbejde. Det er derfor forståeligt, at nogle læremestre beder deres elever om hjælp.

Vi skal hjælpe hinanden, og det kan derfor være en god idé at få elever til at give en hånd med ude på bedrifterne. Det må bare ikke gå ud over undervisningen. Nogle elever er hurtige til at løse deres skoleopgaver og kan godt hjælpe til, andre har brug for mere tid til skolearbejdet og kan derfor have svært ved at hjælpe deres læremester. Det er altså meget individuelt, hvor meget hjælp den enkelte læremester kan forvente.

Vi glæder os til, alt det her er ovre, og gange og klasseværelser igen er fulde af liv, men allermest glæder vi os over at se, hvor godt vi arbejder sammen og hjælper hinanden igennem denne svære tid.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til forstander Lene Søholt Jacobsen