Genåbning af Grindsted Landbrugsskole

Som et led i den fælles indsats med forebyggelse af Coronavirus blev Grindsted Landbrugsskole lukket ned torsdag d. 12.3.20, og alle skolens elever hjemsendt med fjernundervisning. Det har været og er stadig nogle udfordrende uger og svært at måtte undvære klassekammerater og kollegaer.

Mandag den 20. april åbnede vi op for ES1 og tirsdag den 21. april åbnede vi for Hovedforløb 2. Vi har lavet en ny fordeling af klasselokalerne, således at vi kan opfylde kravene om at holde afstand. Derfor er der også sket ændringer i spisesalen, hvor eleverne har faste pladser og vi opfylder afstandskravene. Der er ikke længere buffet, men måltiderne bliver anrettet af personalet.

Vores skolehjem er åbnet for de elever der er omfattet af genåbningen (fysisk tilstedeværelse) det vil sige: ES1 og HF2.

Skolen er ind til videre lukket for øvrige elever til minimum søndag den 10. maj 2020 og fortsætter dermed med fjernundervisning indtil vi får anden besked. Der vil umiddelbart ikke være mulighed for opfølgning på disse undervisningslektioner og derfor kræver det ekstra opmærksomhed fra disse elever. For EUX GF2, EUX HF1 og GF2 elever gælder det at:

  • Der informeres på UDDATA+ og elever skal dagligt følge med på UDDATA+ for at se beskeder.
  • Der laves fraværsregistrering.
  • Eleverne bør være online mest muligt indenfor normal daglig skoletid for at kunne følge med, herunder især i formiddagslektionerne hvor lærerne har TEAMS møder med dem.
  • Der er normalt skema som eleverne kender det.

Som skole er vi opmærksomme på at en del af undervisningen ikke egner sig til fjernundervisning, det drejer sig om øvelser i værksted, malkepraktik, pløjeøvelser m.m. I det omfang, det er muligt, omplacerer vi lektionerne. Underviserne vil alternativt lave mindre teoretiske opgaver, små film o.l.

Vi forsøger at planlægge fjernundervisning således, at der er en veksel mellem online undervisning, tid til fordybelse i opgaver og telefonisk kontakt. Det er vigtigt at eleverne planlægger deres dag og holder godt øje med de beskeder der er fra lærerne.

Undervisningen bliver tilrettelagt, så der forventes en online tilstedeværelse i formiddagstimerne, hvor eftermiddagen kan give eleverne mulighed for at anvende teorien i praksis, på deres praktikplads. Lærerne tilrettelægger undervisningen med en kombination a fx oplæg optaget som video, med efterfølgende tid til fordybelse i emnet ved en opgave. Eleverne får feedback på deres arbejde, enten skriftligt eller mundtligt i et onlinemøde.

Vi anerkender at denne situation er udfordrende for nogle elever og derfor er klasselærerne, samt mentorer i tæt kontakt med eleverne. Der bliver af lærerne fulgt tæt op på manglende tilstedeværelse i fjernundervisningen. 

Som skole følger vi op på områder/fag, hvor der eventuelt vil være et behov for dette, samt bestræber os på at finde alternative løsninger på nogle ellers praktiske opgaver.

 

Vi følger løbende op på situationen her på hjemmesiden og ved yderligere information kan skolens forstander, Lene Søholt Jacobsen kontaktes på tlf. 40 19 47 63