Skolens ordensregler

Alkoholpolitik og fælles hygge i Caféen:
Caféen har åbent hver torsdagen fra 20.30 til 23.00, og sidste udskænkning er kl. 22.30. Om torsdagen er Cafeen forbeholdt landbrugsskolens elever, da der i dette tidsrum udskænkes alkohol til elever over 18 år.

Cafeen er det eneste sted på skolen hvor elever og gæster må drikke alkohol. Skolen har en nedskreven alkoholpolitik. Den ses her

Der kan være enkelte fester i årets løb, hvor det er tilladt at drikke øl hvis du er under 18 år.

Kørsel:
Kørsel med TronsøSkolens elever er kun tilladt efter aftale med forstanderen.

Gæster:
Gæster er velkomne på skolen udenfor undervisningstiden.

Hvorfor er der skoleregler, og hvad sker der, hvis du overtræder dem?
Når der gælder nogle regler på skolen, skyldes det, at skolen skal fungere som arbejdsplads, som en god ramme om fritiden og som et hjem for mange i en periode af deres liv. Derudover skal vi også tage hensyn til, at der er både yngre og ældre elever på skolen.

Reglerne er der, for at dette fællesskab på skolen kan fungere godt – både for elever og ansatte.

Hvis du overtræder skolens alkoholregler, vil du blive overflyttet til dagskolevilkår. Det betyder, at du kun må opholde dig på skolen i undervisningstiden, og at du ikke kan beholde dit værelse. Bemærk at vagtlæreren og nattevagten har bemyndigelse til på stedet at tildele denne sanktion.

Beslutning om bortvisning fra skolen træffes af forstander eller inspektør.

Du kan blive bortvist fra skolen, hvis du:

 • Optræder truende eller voldeligt over for ansatte eller andre elever.
 • Deltager i mobning af andre elever.
 • Skader skolens dyr.
 • Skader skolens ting (uden straks at anmelde det).
 • Besidder narkotika, spiritus, skydevåben eller fyrværkeri.
 • Bringer andre unødigt i fare, f.eks. ved brug af ild.
 • Kører hensynsløst på skolens område.
 • Møder beruset til undervisningen.
 • Overtræder skolens IT-regler.
 • Ikke retter dig efter henstillinger og tilrettevisninger fra skolens ansatte.


Husk altid at spørge, hvis du er i tvivl om, hvilke regler der gælder.

Fritagelsesregler for landbrugsskolen:
I hele landmandsuddannelsen, frem til og med landmand med speciale husdyr eller planter er der mødepligt. Det skyldes at staten betaler undervisningen og dermed forventer, at du følger undervisningen og også gerne fuldfører uddannelsen.

Mødepligt betyder at du møder frem til tiden, er frisk og udhvilet, har fået mad og deltager aktivt i undervisningen. Mødepligten gælder også morgensamlingen, hvor der gives beskeder, der kan gælde alle.

Fravær tæller når man ikke er der ved timens start.
Du har ved din tilmelding accepteret dette.

Der er enkelte muligheder for fritagelse:

 • Sygdom (ud over 3 dage skal der foreligge en lægeattest).
 • Lægebesøg.
 • Tandlægebesøg.
 • Køreprøver.
 • Deltagelse i nærtstående store familiebegivenheder.
 • Barnets 1. eller 2 sygedag.


Det du går glip af ved fraværet, skal du selv indhente.

Du skal under alle omstændigheder udfylde en fritagelsesseddel, som findes på kontoret. Denne fritagelsesseddel skal godkendes af forstander eller inspektør.

Er du syg, skal du mellem kl. 7.30 og kl. 8.00 ringe til skolens kontor på tlf.75 32 07 22 og melde dig syg.

Konsekvenser ved fravær:
Har du uacceptabelt fravær, vil du få en skriftlig advarsel, som også sendes til dine forældre hvis du er under 18 år.

Har du en uddannelsesaftale vil vi indberette dit fravær til din arbejdsgiver samt AUB.

Fortsætter fraværet kan skolen beslutte at bortvise dig.