Velkommen til skolen

Grindsted Landbrugsskole blev indviet i 1961, og drives som en selvstændig institution. De første år fungerede skolen som landbrugsskole om vinteren og husholdningsskole om sommeren. Siden er uddannelserne indenfor både husholdning og landbrug ændret meget, og skolen er nu fyldt op med Landbrugselever og Tronsøelever det meste af året. Der er et tæt samarbejde mellem de to skoler, men de har hver deres forstander. Lene Søholt Jacobsen er forstander for Landbrugsskolen og Toni Hessner er forstander for TronsøSkolen.

Landbrugsskolens landbrug bruges især til markpraktik, og til markture i forbindelse med undervisningen i planteavl. Til Grundforløbs praktik har skolen etableret et samarbejde med 15 – 20 af omegnens landmænd. Til hovedforløb og lederuddannelse har vi et samarbejde med nogle af egnens større landmænd: Svineproducenter, mælkeproducenter og planteavlere. De stiller deres data til rådighed for analyse, så vi altid har direkte kontakt med "det virkelige liv" og de udfordringer, der ligger her. Ridefaciliteter bruges både af Landbrugsskolen og TronsøSkolen. Der er plads til ca. 88 heste i ny stald og ridehal.