Skolens hverdagsrytme

Undervisning: Du har mødepligt til samtlige timer. I særlige tilfælde kan du få fri af forstanderen eller inspektøren. Du skal altid udfylde en fraværsseddel, og aflevere denne til forstanderen eller inspektøren. Du kan få fri i forbindelse med køreprøve/ teoriprøve samt kørsel på bane. De almindelige køretimer gennemføres i fritiden.

Sygdom og fravær: Hvis du bliver syg hjemme, skal du ringe til skolen inden kl. 8.00. Hvis du bliver syg på skolen, skal du give besked til enten vagtlærer eller lærer/forstander. Du skal i begge tilfælde udfylde en fraværsseddel. Fravær registreres i Elevplan og vil kunne ses af din arbejdsgiver.

Mobiltelefoner: Må ikke forstyrre/bruges i undervisningen. Hvis man bliver ringet op i spisesalen går man ud.

Studie- og erhvervsvejledning: Efter aftale, studievejleder Poul Thomsen tlf. 40 17 35 10.