Praktiske forhold

Nøgler/depositum: Alle elever betaler ved skolestart et depositum på 2000 kr. Når du flytter ind, låner du en værelsesnøgle, evt. skabsnøgle og en nøglebrik. Hvis du mister en eller flere nøgler eller nøglebrikken, skal du betale kr. 300,00/stk. Skolen er låst mandag – fredag fra kl. 20.00 - 06.30 samt hele weekenden. Hav altid dine nøgler på dig, da du skal bruge nøglebrikken til at komme ind i husene og til kopimaskiner/printere på skolen. Der er mulighed for at få sin knallert låst inde i vores knallertskur. På it-kontoret kan du få udleveret en nøgle (pas godt på nøglen – det koster 300 kr. hvis du mister den). For at kunne få en nøgle til knallertskuret, skal du fremvise policen på din knallert.

Værelserne: Du har ansvaret for dit værelse. Du gør selv rent og der er jævnligt rengøringstjek. Landbrugsskolen har rengøringstjek med grundforløb og 1. hovedforløb. Alle elever indgår i rengøringsturnus på udvalgte fællesarealer. Eventuelle beskadigelser må du selv betale. Du må ikke bore, skrue, eller slå søm i loft, gulv eller vægge (brug opslagstavlen). Lås altid penge og værdigenstande inde. Husk altid at låse dit værelse, når du forlader det. Eventuel fraflytning af et værelse i kursusperioden, kan kun ske til den første i en måned med 30 dages skriftlig opsigelse.

Dørene til husene/elevfløj: Yderdørene skal altid være lukket. Brug din nøglebrik for at komme ind. Af hensyn til risikoen for indbrud/tyveri, må dørene ikke blokeres, så de ikke låser.

Husdyr: Der må ikke være nogen former for husdyr på værelserne.

Post: Posten bliver afleveret i middagspausen.

Forsikring: I undervisningstiden er du dækket af skolens arbejdsskadeforsikring. Privat indbo og fritiden er ikke dækket af skolens forsikring. Skader på køretøj skal ligeledes dækket af køretøjets forsikring. Du bør undersøge, om du er dækket af dine forældres indbo-/fritidsforsikring. I modsat fald bør du selv tegne en forsikring.

Elevkontortid: Grethe, Solvej, Lotte og Malene træffes mandag - torsdag fra kl. 7.30 - 15.00 samt fredag fra kl. 7.30 - 13.00.

Telefon 75 32 07 22

Forstander kan træffes på sit kontor.

E-Mail: grindls@grindls.dk

Web-adresser: www.grindstedlandbrugsskole.dk

Biler/cykler/knallerter: Alle elever skal parkere biler og motorcykler på parkeringspladsen bag skolen. Cykler og knallerter skal parkeres på de anviste pladser.

Hastighed på skolens grund: Al kørsel på skolens grund skal foregå i langsomt tempo, max. 20 km/time.