Elevers medbestemmelse

Elevråd

Elevrådet fungerer som talerør mellem skolens elever og forstanderne i alle emner, der vedrører elevernes fælles trivsel på skolen. Det giver eleverne indflydelse på hverdagen. Det er jo ganske naturligt, fordi Landbrugsskolen er elevernes skole og elevernes hjem.

Når der starter nye elever på Landbrugsskolen, vælges i hver klasse en ny repræsentant og en suppleant til elevrådet. Elevrådet vælger selv sin formand, som indkalder til de ugentlige møder. 

Caféudvalg 

Cafeudvalget er også repræsenteret af elever fra alle skolens klasser. Cafeudvalget har ansvaret for driften af Skolens Cafe i henhold til skolens vedtægter. Udvalget arbejder som en forening.