Deltagerbetaling

Generelt

Når man starter på skolen som elev, betaler man et depositum på 2.000 kr.

På alle forløb er der egenbetaling på skolematerialer og ekskursioner. Udgiften er forskellig på de enkelte forløb.

På hovedforløb 1 og 2 er eleverne på nogle spændende udlandsture. Disse ture planlægges fra gang til gang, og er med egenbetaling. Turene er som udgangspunkt frivillige, men eleverne opfordres kraftigt til at deltage på disse ture, da de omfatter en del af undervisningen.

Ønsker man ikke at deltage i en studietur, vil der være almindelig undervisning på skolen med mødepligt.

IMG 8289 (1)

Elever på Grundforløb

For elever under 18 år, og som ikke har en uddannelsesaftale, er kost og logi i forbindelse med skoleophold gratis. Er man over 18 år, og går på grundforløb uden en uddannelsesaftale, kan man søge SU, og kost og logi koster 550 kr. pr. uge.

Har man en uddannelsesaftale, er egenbetalingen for kost og logi 550 kr. pr. uge. Dette gælder dog ikke for elever, som har en transporttid på mere end 5 kvarter med offentlig transport mellem skole og hjem. Disse elever får deres kost og logiophold i forbindelse med skoleophold betalt af AUB.

IMG 0647

Elever på hovedforløb

Egenbetalingen for kost og logi er 550 kr. pr. uge. Dette gælder dog ikke for elever, som har en transporttid på mere end 5 kvarter med offentlig transport mellem skole og hjem. Disse elever får deres kost og logiophold i forbindelse med skoleophold betalt af AUB.

Elever på Produktionslederuddanelsen

Egenbetaling for kost og logi er 650 kr. pr. uge.