Informationsaften for kommende elever

Vi afholder informationsaften torsdag den 21. november kl. 19.30 for elever, som skal starte på Grundforløb 2 eller Hovedforløb 2 i foråret 2020.

Program for aftenen:

Kl. 19.30 Velkomst i skolens spisesal

Kl. 19.45 Information om det kommende skoleforløb

Kl. 20.30 Afslutning i spisesalen med kaffe/kage og mulighed for samtale med bl.a. studievejledere og SPS-vejleder

Kl. 21.30 Tak for i aften

I løbet af aftenen er der også mulighed for at få en rundvisning på skolen.