Ny mesterlære

– På engelsk / English

 

For EU borgere som ønsker en dansk landbrugsuddannelse

Grindsted Landbrugsskole tilbyder Ny Mesterlære på engelsk, og kurset henvender sig naturligt til EU borgere mellem 18 og 24 år, som ønsker en dansk landbrugsuddannelse på 2 år.

Ny Mesterlære konceptet er brugt i mange forskellige erhvervsuddannelser, og adskiller sig ved, at den indledende del af uddannelsen gennemføres som grundlæggende praktisk oplæring i virksomheden. Det betyder med andre ord, at en del af den normale skoleundervisning lægges ud til ”mester” - i dette tilfælde den landmand eleven har en uddannelsesaftale hos. 

 • Praktik hos landmanden
 • Skoleophold: grundforløb varighed:6 uger
 • Praktik hos landmanden
 • Skoleophold: 1. hovedforløb varighed: 16 uger
 • Evt. praktik hos landmanden

Grundforløbet er på Ny Mesterlære reduceret fra de nuværende 20 ugers skoleophold til 6 uger. 

Skolen har dog fortsat det uddannelsesmæssige ansvar, og det betyder at eleven og landmand har kontakt til en mentor fra landbrugsskolen, med henblik på at sikre at eleven får de fornødne kompetencer der kræves, for at eleven kan fortsætte på et normalt 1. hovedforløb af 16 ugers varighed.

Hvorfor skal man som landmand overveje at tilbyde sin elev en Ny Mesterlære aftale?

 • I aftaleformen ligger der en stor frihed for skole og virksomhed til at planlægge indholdet i den praktiske oplæring samt til at organisere og fordele opgaverne mellem sig – sammen med eleven. 
 • Man får formaliseret et ansættelsesforhold som motiverer den ansatte til at yde sit optimale.
 • Man får en veluddannet medarbejder.
 • Man kan få løntilskud til eleven under skoleophold.
 • Man giver sin medarbejder et større netværk og en bedre forståelse for det danske samfund.
 • Man får sparring fra landbrugsskolen.
 • Man får mulighed for selv at bidrage til elevens teoretiske uddannelse.
 • Man får fleksibilitet.

Ny mesterlære interesserer typisk:

 • Unge der kender jobområdet, og som måske har konkret erfaring.
 • Virksomheder, der gerne vil have eleven mest muligt i virksomheden, og som gerne vil tage et større ansvar for oplæring.

Hvad skal man gøre hvis man ønsker at indgå i en Ny Mesterlære aftale?

 • Ringe til Grindsted Landbrugsskole og aftale et besøg – alternativt kan vi tilbyde telefonisk vejledning.
 • Man skal sammen med skole og elev lave en uddannelsesaftale.
 • Man skal sammen med skole og elev lave en skriftlig aftale vedr. arbejdsfordeling mellem skole og virksomhed.
 • Man skal være helt på det rene med, hvad der er aftalt. Og derfor er en tæt kommunikation helt central i samarbejdet mellem elev, skole og virksomhed om Ny mesterlære.

På Grindsted Landbrugsskole kan du tage hele din landmandsuddannelse. Vi udbyder Ny mesterlære og 1. hovedforløb på engelsk, og efterfølgende kan eleverne fortsætte på det danske 2. hovedforløb og evt. fortsætte med følgende lederkurser: Produktionsleder og Agrarøkonom. 

Grindsted Landbrugsskole ligger i udkanten af Grindsted by, omgivet af dejlig natur med skov og sø. Vi har i alt plads til ca. 200 elever, og der er ca. lige mange drenge og piger, da vi deler faciliteter med TronsøSkolen, som er en efterskole og en fri fagskole.

De fleste elever bor på skolen, de ældre elever i selvstændige fløje, og de yngre elever i hovedbygningen.

Vi har mange gode fritidstilbud, blandt andet motorklub, idrætshal med fitnesscenter, udendørs sportsbaner og ridehal, og der er en god svømmehal i byen.

Skolen er en del af ”Campus Grindsted” – et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner i Grindsted, der skal sikre et godt studie- og fritidsmiljø for alle elever.

For yderligere information

Kontakt: Gitte Mikkelsen på Tlf. 20 77 91 60.

Eller se landbrugsskolens lokale uddannelsesplan

GRINDSTED Agricultural College

New Apprenticeship

Take your farmer education with New Apprenticeship on Grindsted Agricultural College 

Admission requirements

New Apprenticeship students can come from any EU country, and needs to have a training contract with a Danish farmer. 

The student must be between 18 and 24 years old, and be able to understand, speak, read and write English, as the education is in English only.

Duration

New Apprenticeship consist of 6 weeks in school taken, doing 2 years internship on the praxis farm and a farm project on the farm. If you want to be a farmer, you need to start your education to follow and pass the New Apprenticeship exam in the vocational main area Food, Agriculture and Adventures.

Learning Activities

Biology and Science are two compulsory subjects - students have to pass the exam in one of the subjects. These two subjects are important for students to get a basic knowledge before taking the academic subjects later in the education. Students have many other subjects doing the 6 weeks in school like pig, cow, and crop. On the farm students have to pass the praxis farm exam by showing that the required skills has been obtained. Doing student praxis, a mentor from school will assist with achieving the learning goals.

"The Year Around" Is the theme of the entire course

This means that we take month after month and look at what happens on the praxis farm. We look at what happens in the stables, workshop, fields, etc. The praxis farm is the students school project for class work in the 1st Main Course. 

Teaching methods

 • Teaching in class
 • Field Internship
 • Workshop Internship
 • Stable Internship at our internship farmers 

Certificates acquired in New Apprenticeship

 • Fire-fighting
 • §26 Safety course
 • First Aid Course
 • The small milking certificate
 • Driving license (tractor or car)
 • Medicine course  

New Apprenticeship exam 

After 12 months, students have gained a lot of technical and practical knowledge and will have a practical and theoretical exam on the praxis farm.  

Now you have completed the basic course, and is ready for internship from an approved farmer

Grindsted Agricultural College

offers farmer training from basic course to agricultural economist. The school is a boarding school, where 90% of the students live at the school. It is situated idyllically in the north of Grindsted, and shares facilities with TronsøSkolen, that is a free vocational school, where horses, karting, engineering, agriculture and tourism/gastronomy are the options.

There are plenty of opportunities for leisure. In Grindsted is swimming pool, bowling alley, movie theatre and library. At school we have motor club, fitness, sports hall and outdoor sports courts.

High professionalism - Enriching Community - View options 

Call the school: 0045 75 32 07 22

Gitte Mikkelsen: (0045 20 77 91 60 / gitte.mikkelsen@grindls.dk)