EUX

Bliv landmand og student samtidig - og hold alle muligheder åbne

Et unikt samarbejde mellem Grindsted Landbrugsskole og Grindsted Gymnasium & HF

Hvad er EUX Landbrug? /EUX landbrug med hest

EUX landbrug er en kombination af en landbrugsuddannelse og en gymnasial uddannelse, hvor du opnår både en landbrugsuddannelse og en generel studiekompetence som ved et gymnasieforløb. 

Normalt tager de to forløb tilsammen 6 år og 6 måneder, men denne specielle kombination gør det muligt at gennemføre begge forløb på 4 år og 1 måned.

Hvorfor EUX?

EUX landbrug er for dem, der gerne vil have en god naturvidenskabelig grunduddannelse, hvor mulighederne efter 4 år stadig er åbne, uanset om du ønsker en tilværelse i det primære landbrugserhverv, eller vil arbejde i et af følgeerhvervene, eksempelvis rådgivning, eller vil fortsætte på universitetet.

Hvor foregår det?

  • Landbrugsteoridelen foregår på Grindsted Landbrugsskole
  • De gymnasiale fag tages på Grindsted Gymnasium & HF
  • Praktikken (praktikforløbet) foregår på en ejendom
  • Skoledelen (del 1 og 2) udgør i alt 26 måneder fordelt over 3 perioder, mens praktikdelen (del 3), der også er fordelt over 3 perioder, samlet udgør 22,5 måneder
  • Du kan i skoletiden bo på Grindsted landbrugsskole og være med i det sociale liv på skolen. Du har selvfølgelig også mulighed for at være med i sociale aktiviteter på gymnasiet

Hvad kræver det af dig?

Du skal ville det. Det vil sige, at du ønsker at opnå begge uddannelser. 

Du skal være opsat på, at det kræver ekstra af dig og ikke være bange for at blive udfordret med hensyn til opgaver. 

Du skal have normale til gode karakterer fra folkeskolen og vil i den forbindelse blive indkaldt til en personlig samtale forud for forløbet.

Hvem er det interessant for?

EUX landbrug er for dig:

  • der vil være selvstændig landmand eller driftsleder
  • der ønsker en solid kombination af en praktisk og teoretisk grunduddannelse
  • der vil arbejde inden for undervisning, rådgivning eller forskning.

Det er en unik mulighed for at få en solid og god grundlæggende naturfaglig ballast for at komme videre. Kombinationen af det praktiske og det teoretiske er efterspurgt på arbejdsmarkedet. Det er også for dig, der ikke er helt afklaret om, hvorvidt du vil landbrugsvejen eller mere vil satse på en teoretisk naturvidenskabelig uddannelse

Hvordan får jeg en praktikplads?

Senest når man starter i praktikken, skal man have en uddannelsesaftale og dermed en praktikplads. Det bedste er, at du selv finder en landmand, som du kan få praktik ved. 

Landbrugsskolen kan være dig behjælpelig med at finde en plads, hvis du ikke selv har kendskab til området. De sidste mange år har stort set alle vore elever kunnet finde en praktikplads.

Hvad koster det?

Uddannelse i Danmark betales af det offentlige. Skal du herudover have ekstra ydelser så som værelse og forplejning skal du betale for det. 

Et værelse og mad på landbrugsskolen koster 550 kr. om ugen. Herudover er der udgifter til skolemateriale og ekskursioner. 

Indtil man er 18 år, er det staten, der betaler for indkvartering og mad. Når du har fået en praktikaftale, får du løn fra praktikstedet. Af denne løn skal du betale mad og værelse. 

Det betyder også, at du får løn, mens du går i skole. 

Der indgår ture på alle skoleforløb, som du skal betale særskilt.

Hvilke fag er der på skoleforløbene?

På landbrugsskolen: De samme fag som på den almindelige landbrugsuddannelse, dog er enkelte fag indeholdt i de gymnasiale fag.

På gymnasiet er det: Dansk A, Engelsk B, Biologi B, Matematik B, Kemi B, Fysik C, Samfundsfag C, Erhvervsøkonomi C, Større Skriftlig Opgave og Eksamensprojekt. 

Herudover er der valgfag, hvor du kan øge dit niveau med eksempelvis Matematik A, Fysik B, eller andre fag. 

Hvis du ønsker at få oplyst krav til en bestemt uddannelse, kan du gå ind under  www.ug.dk/adgangskortet 

Hvis du vil vide mere, så kan du læse vores lokale undervisningsplan

Hvornår skal jeg i skole og hvornår er der praktik?

Hvad nu hvis jeg fortryder undervejs?

Hvis man ønsker at springe fra EUX landbrug undervejs, kan man til enhver tid fortsætte på den almindelige landbrugsuddannelse. Ligeledes vil man kunne få merit for den del af den gymnasiale uddannelse, som man har bestået.

Hvor kan jeg få mere at vide?

Du er altid velkommen til at henvende dig til studievejlederne på begge skoler.

Eller se landbrugsskolens lokale uddannelsesplan

 

Gitte Vest Barkholt                                       Lene Søholt Jacobsen

Rektor

Forstander
Grindsted Gymnasium & HFGrindsted Landbrugsskole