Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) er rettet mod dig på 25 år og derover. Det er et målrettet uddannelsesforløb, hvor du opnår kompetence på erhvervsuddannelsesniveau.

Kompetencevurdering

Det konkrete uddannelsesforløb for den enkelte afhænger af, hvad eleven har med i bagagen. Den voksnes uddannelsesforløb tilrettelægges på baggrund af en grundig og systematisk kompetencevurdering, som gennemføres som den indledende del af uddannelsen. En kompetencevurdering kan også gennemføres efter reglerne om enkeltfag under åben uddannelse, og finder da sted forud for optagelsen til uddannelsen.

Læs den fulde version af erhvervsuddannelse for voksne på undervisningsministeriets hjemmeside

Læs mere om vurdering af kompetencer i euv-pjecen (pdf)