Løn og regler

Elevens lønperioder findes i elevens uddannelsesplan, som vi sender ud sammen med den godkendte uddannelsesaftale. Heri står også elevens lønperiode noteret. På Fællesudvalget for Jordbrugsuddannelserne kan du se de mere konkrete lønniveauer for elever i landbruget.