Uddannelsesaftaler

Hver elev har en uddannelsesplan, som passer til uddannelsesaftalen. Denne udfylder du sammen med eleven, før ansættelsen starter. Den kan hentes hos Undervisningsministeriet, men du kan også downloade den herfra

Herefter sendes den til skolen, som godkender aftalen og returnerer den til dig og eleven. Det er vigtigt, at vi får godkendt uddannelsesaftalerne, ellers kan skolen ikke optage eleven i systemet. Samtidig giver vi Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), som udbetaler tilskud til elevens løn under skoleophold og uddannelse. Der kan endvidere ydes tilskud på 2200 kr. pr måned for kost og logi. Denne ordning er frivillig og aftales mellem dig og eleven.

Efter endt praktikperiode udfylder du en praktikerklæring for eleven. Denne skal sendes til skolen som dokumentation for praktikperioden.

Studievejleder

Skolens studievejleder, Poul Thomsen (mobiltelefon 40173510), kan kontaktes, hvis du har spørgsmål om uddannelsesaftaler og øvrige forhold ved det at have elever. 

Uddannelsesterminer

Herunder kan du se de aktuelle skoleterminer med start- og slut dato:

• Oversigt over kursusmoduler 2017, 2018 og 2019

• Indgang til landmandsuddannelsen fra 9. eller 10. klasse